[Heartbeat Development]

Software ontwikkeling

[btn]

Software ontwikkeling is de hoofdactiviteit van Heartbeat Development. We bouwen meestal op projectbasis applicaties voor onze klanten volledig op maat zodat deze optimaal passen in de organisatie. Om dit te bereiken hanteren we een werkwijze die gebaseerd is op een sterke interactie met de eindgebruiker vóór, tijdens en na de ontwikkeling van de applicatie. Wilt u meer over onze aanpak weten, dan lichten we dit graag toe in een persoonlijk gesprek. U kunt ons bereiken per email of telefoon.

Koppelingen met of tussen apparatuur
We hebben uitgebreide ervaring met datacommunicatie tussen computers en randapparatuur of apparatuur onderling. De naam Heartbeat is zelfs ontleend aan het "heartbeat signaal" dat controleert of een koppeling nog "in leven" is. We kunnen met vrijwel elk protocol overweg en zelfs nieuwe protocollen ontwikkelen. De communicatie kan zowel fysiek (bijv. serieel), netwerk, internet of draadloos zijn. Voor vrijwel elke vorm van communicatie kunnen we een stabiele, betrouwbare koppeling maken.

Databewerking
Vaak is data wel beschikbaar, maar niet in de gewenste vorm of op de juiste machine. Er zijn talloze manieren om data te bewerken zodat deze in het gewenste formaat op de juiste plek beschikbaar komt. Heartbeat heeft hierin uitgebreide ervaring en kan hierdoor juist voor zeer specifieke wensen een goede oplossing bieden.

Internet toepassingen
Het internet is meer dan een verzameling van websites met digitale reclamefolders. Via internet is de wereld digitaal verbonden en over deze verbinding kan een eindeloze hoeveelheid toepassingen worden gebruikt. Voor ons vormt dit een enorme uitdaging om innovatieve applicaties te bouwen die de mogelijkheden ten volle benutten.

Tools & Gadgets
Zoals een timmerman met hout en gereedschap vrijwel alles kan maken, kan een software ontwikkelaar toepassingen bouwen voor op de computer. We bouwen voor onze klanten allerlei grote en kleine applicaties puur omdat het de gebruikers helpt, de organisatie stroomlijnt en de productiviteit verbetert.

Werkwijze
Voordat we een project uitvoeren, maken we altijd een uitgebreide inventarisatie. Samen met de klant worden de wensen besproken en wordt middels schetsen een mogelijke oplossing gepresenteerd. Als zowel de klant als wijzelf een goed idee hebben hoe de software moet gaan werken, beginnen we aan de bouw. In diverse stadia wordt de voortgang aan de klant getoond en wordt afgestemd hoe we verder bouwen. Hiermee wordt in nauwe samenwerking toegewerkt naar het gewenste eindresultaat.

[btn]

Hoofdpagina